• Klicka på tavlorna för att titta närmare på dem.
  • För att röra dig runt i rummet (To move around):
    <-- Vänd dig åt vänster (Turn left). Vänd dig åt höger (Turn right) -->.
  • För att lämna rummet:
    klicka här, eller klicka på en dörr.
    Click here, or click on a door, to leave the room.