Lilla K
Visas just nu:
  • Klicka på tavlorna för att titta närmare på dem.
  • För att röra dig runt i rummet (To move around):
    <-- Vänd dig åt vänster (Turn left). Vänd dig åt höger (Turn right) -->.
  • Lämna rummet (Leave the room).